Available courses

Viktig informasjon - gjelder alle tekster:

Nivå: B1 - C1

Tilgang: 1 måned fra første pålogging.

Filformat: .doc / .docx / .pdf (Ikke .pages!)

Skriftstørrelse: 12 pt

Linjeavstand: 1,5

Du får tilgang til neste oppgave når du leverer en tekst, og kan levere så mange du ønsker.

Teksten kan kun lastes opp 1 gang, så du må være sikker på at den er ferdig!


Font: Times New Roman